PSV financieel nog niet op koers

Gelukkige gezichten in Eindhoven. De jaarcijfers werden gepresenteerd en dat betekende een omzet van meer dan honderd miljoen en een winst van bijna dertig miljoen. Daar verbond de club direct een conclusie aan: PSV financieel op koers. Dat is een wel erg rooskleurige weergave van de feiten.

Omzet

 

Op het gebied van omzet valt er voor PSV positief nieuws te melden. De structurele inkomsten uit commerciële activiteiten zijn bijna met vijf miljoen euro toegenomen. In een tijd van economische crisis is dat een knappe prestatie van de commerciële afdeling. De toegenomen inkomsten zijn vooral toe te schrijven aan de post sponsoring, die met 4,1 miljoen toenam dankzij een verbeterd contract met hoofdsponsor Philips en een nieuw contract met rugsponsor Freo.

Dankzij de deal met Fox nemen volgend jaar waarschijnlijk ook de media-inkomsten voor PSV toe met naar verluidt zes miljoen. Daarmee komen Tiny Sanders en co uit op een omzet van boven de zestig miljoen als de club geen Champions League speelt. Daarmee heeft PSV de gewenste omzet gehaald die genoemd werd toen de club van de ondergang gered werd.

Kosten

 

De bedoeling was dat ook de kosten met tien miljoen euro zouden dalen, maar die doelstelling weet PSV nog niet bepaald te bereiken. Er werd weliswaar gesaneerd, wat onder meer resulteerde in een flinke daling van het aantal FTE’s, maar veel geld leverde dat niet op.

Sterker nog; als je de afschrijvingen meerekent dan zijn de kosten voor PSV zelfs gestegen. De oorzaak daarvoor is simpel aan te wijzen: PSV weigert te snijden in de spelerskosten, terwijl die 65 procent uitmaken van hun totale kosten. Overigens had de club dit seizoen wel te maken met een extra crisisheffing, wat 2,4 miljoen aan extra kosten opleverde.

Dat de totale kosten toch afnemen, heeft vooral te maken met de herstructurering van de schuld van PSV, die de financieringslasten met bijna tien miljoen euro doet afnemen ten opzichte van het boekjaar daarvoor. Ten opzichte van een ‘normaal’ boekjaar komt het neer op ongeveer vijf miljoen. Daarnaast namen door de transfer van Dzsudzsak de kosten voor vergoedingssommen af.

Balans

Zonder al te uitgebreid op de balans in te gaan, kan gesteld worden dat PSV weer wat vlees om de botten heeft. Er is een positief eigen vermogen van ruim twintig miljoen euro. De langlopende schulden zijn me tien miljoen teruggebracht tot dertig miljoen en de kortlopende schulden zijn stabiel gebleven rondom datzelfde bedrag. Daarnaast zijn de liquide middelen weer op peil gebracht rondom de vijftien miljoen.

Daarmee is niet gezegd dat de balans ook gezond is. PSV heeft te kampen met een negatief werkkapitaal (wat te denken geeft over de liquiditeitspositie) en de solvabiliteit is niet bijzonder hoog. In een jaar zonder Champions League en grote transfer lijdt de club ‘gewoon’ minimaal tien miljoen verlies. Dat houdt PSV in de huidige staat niet langer dan twee seizoenen vol. Gelukkig staat er nog wat kapitaal op het veld.

Transfers

Transfers en PSV. Er is veel over gezegd en geschreven. PSV werd beschuldigd van het kopen van spelers van belastinggeld, maar dat werd door algemeen directeur Tiny Sanders stelselmatig ontkend. De aankopen zouden betaald zijn uit het potje met inkomsten van Dzsudzsak, Maza en Afellay. Dit trio bracht PSV ongeveer twintig miljoen op en dus beweert Sanders nu dat slechts zeven miljoen van het ontvangen bedrag om de club te redden gebruikt is voor spelersaankopen.

Creativiteit kan Sanders niet ontzegd worden, want hij vertelt er niet bij dat Maza en Dzsudzsak voor circa vier miljoen in de boeken stonden. Die bijzondere waardevermindering wordt wel betaald met gemeentegeld. Sterker nog; met dezelfde creativiteit van Sanders kan beweerd worden dat PSV het gemeentegeld heeft gebruikt voor transfers en dat de inkomsten uit transfers nodig waren om het eigen vermogen op peil te brengen.

Mijn punt: Sanders moet eens ophouden met alle onzinbeweringen over potjes,dat is namelijk boekhoudkundig gelul. PSV is van de financiële ondergang gered, mede door een financiële injectie van de gemeente. Nu proberen ze de club er weer sportief en financieel bovenop te helpen. Daar horen bij een voetbalclub nou eenmaal investeringen in de spelersgroep bij. Waarom Sanders daar zo spastisch op reageert, is voor mij een raadsel.

Vergoedingssommen

 Wil je iets zeggen over transfers en PSV, dan is vooral de post vergoedingssommen interessant. Hierboven is een meerjarenoverzicht daarvan uiteengezet. Op de linkeras staan het resultaat (transferinkomsten van dat jaar) en de afschrijvingen op transfers uiteengezet. Op de rechteras staat het saldo (resultaat-afschrijvingen) en wat opvalt is dat dit saldo vrijwel altijd negatief is. Ook het afgelopen seizoen, ondanks miljoeneninkomsten voor Maza en Dzsudzsak. Transfers kosten PSV dus structureel geld.

Dat maakt het boekjaar 2012-2013 nu al interessant. PSV deed slechts één aankoop (Luciano Narsingh), maar daar stond geen grote verkoop tegenover. De afschrijvingen over afgelopen jaren lopen echter gewoon door. PSV kan hierdoor rekenen op circa dertien miljoen euro aan afschrijvingen. Als er deze winterstop dus geen speler verkocht wordt, moet PSV een operationele winst maken van meer dan tien miljoen om break-even te draaien. In dat kader is het bijzonder dat in Eindhoven serieus overwogen wordt deze winter nieuwe spelers te kopen. Verkopen lijkt eerder noodzakelijk.

Het operationeel resultaat is bij PSV namelijk nog nooit positief geweest als de club geen Champions League speelde. De afgelopen drie jaar bleef het operationele resultaat stabiel rondom de vijf miljoen negatief.

De regels die PSV hanteert maken de contractverlenging van Marcelo ook interessant. Zijn oorspronkelijke contract liep tot 2013, waardoor er normaal gesproken zijn waarde in het boekjaar 2012-2013 tot nul moest worden afgeschreven. Een afschrijving van 1,3 miljoen euro. Door zijn contract tot 2016 te verlengen, spreidt PSV deze afschrijving over vier jaar uit. Zijn contractverlenging levert de club in het komende boekjaar dus een ‘voordeel’ op van bijna een miljoen. Dat is mooi meegenomen als je de gemeente beloofd hebt break-even te draaien.

Conclusie

Sanders is een hele handige jongen met cijfertjes, dat laat hij keer op keer zien. Dat heeft PSV geen windeieren gelegd, aangezien aan het reddingsplan van vorig jaar ook extra sponsorinkomsten en een daling van de kosten (herstructurering lening) vastzaten. Ondertussen gaat hij met de bezem stevig door de organisatie, wat uiteindelijk zal moeten leiden tot een daling van de kosten.

PSV zou kerngezond zijn geweest als dit kundige beleid op financieel en commercieel gebied gepaard ging met een sanering van de spelerskosten. De salariskosten blijven nagenoeg gelijk, terwijl de afschrijvingen toenemen. Die laatste post is de grootste oorzaak van de financiële malaise bij PSV. Als de club niet verkoopt, dan is het standaard een kwart van de omzet kwijt aan afschrijvingen op spelers. Dat is niet op te brengen, tenzij je structureel Champions League speelt of ieder jaar je beste speler verkoopt. Het eerste is niet realistisch, het tweede niet wenselijk.

Het boekjaar 2011-2012 ziet er schitterend uit, maar als je de incidentele inkomsten van de verkoop van de grond (43,2 miljoen) en de transfer van Balasz Dzsudzsak (14 miljoen) wegdenkt, dan blijft er weinig van de mooie cijfers over. Je kunt geen begroting bouwen op genereuze Russen en ambtenaren. Als PSV er financieel bovenop wil komen, dan moet het één ding doen: stoppen met kopen. Zolang dat niet gebeurt (de afgelopen transferzomer lijkt gelukkig een stap in de goede richting), ligt de club financieel nog niet op koers.

 

 

About Pieter Zwart

Pieter is naast eindredacteur bij Catenaccio ook bureauredacteur bij Voetbal International. Hij is al vanaf het begin betrokken bij Catenaccio. Pieter richt zich vooral op financiële en tactische analyses, maar schrijft ook andere onderzoeksartikelen. Volg Pieter op Twitter | Meer artikelen van Pieter